ThatPokemonFan avatar

ThatPokemonFan

About me

I like Pokemon and creepypastas. Obviously